Věk transformace

Uvědomila jsem si jednu důležitou věc.

Nový svět starými způsoby myšlení, jednání a chování nepostavíme!

Stejně tak jako se nám nepodaří změnit v našich životech to co se nám nelíbí to, co je nefunkční, to co už nechceme, pomocí starých, zatuhlých způsobů myšlení a starými vzorci chování!

Možná si řeknete – to je jasné to víme….

Ale děláme to?  A to je právě to důležité!

Když se dívám okolo sebe, zjišťuji, že to neděláme! Sice stále chceme lepší svět, ale změnit se sami nechceme!  Už léta to opakuji a učím. A je skutečně důležité si to uvědomit až na samou podstatu tohoto sdělení.

Nový svět starými způsoby myšlení, jednání a chování nepostavíme!

Vidím to a uvědomila jsem si to právě na nynější – budu říkat „covidí“ situaci. Všichni čekáme až se konečně budeme moci vrátit do „normálního“ stavu. Ale co považujeme za „normální“ stav? Přeci to co bylo dříve. Jak jsme žili dříve. Chceme a moc se toužíme vrátit do toho, co tu bylo předtím. I já jsem byla chycena do sítí systému a toužila jsem po návratu do „normálního“ života jako byl před covidem. Do té doby, než mi docvaklo, že to nejde, že to prostě není možné!

Je mi to líto, ale musím jasně říci, že nic nebude stejné jako dřív!

Když to vztáhnu pouze na covid – tak ten tu s námi bude i nadále. Zařadí se na seznam infekčních nemocí za chřipku. Když jsme si ho vypustili, máme ho tu a musíme se s ním naučit žít… Vypustili jsme ho na základě starého myšlení, na základě moci a ničení. Ale to už v novém cyklu nefunguje…

Před několika lety jsme přešli do nového cyklu života lidstva.

Nenastal konec světa a chválabohu jsme se ani sami nevyhladili nějakou šílenou válkou. Zatím…  Můžeme si gratulovat. Což jsme také udělali. Hezky jsme to oslavili, řekli jsme si že Mayský kalendář a jiná stará „proroctví“ jsou blbost a vše jsme hodili za hlavu. Zapomněli jsme.  Jedeme dál tak jako dříve.

Jenže ouha. Pomalu narážíme. Mayský kalendář a ostatní stará proroctví nejsou zas tak úplná blbost ani asi nejsou chybné. Chybná byla pouze naše interpretace…. Protože probíhala starým způsobem myšlení.

Cykly života jsou přibližně 5.000 let. My jsme na počátku úplně nového cyklu. Na začátku se jedná o období velké transformace. Vesmír nám pomáhá a přináší nám velmi silné energie. Pokud jsme nebyli schopní změnit a transformovat své myšlení na konci minulého cyklu, tak to budeme muset udělat na počátku tohoto cyklu, kde se právě nacházíme.

Nemůžeme a není nám dáno jet dál ve starých vyjetých kolejích! Nemůžeme dále pokračovat v silně materialistickém způsobu života. Ve strachu, v předsudcích, v hromadění věcí, které nepotřebujeme, v ničení naší matky Země, ve válčení. Nemůžeme dále už pokračovat ve starém způsobu myšlení. Bez akceptace lidských hodnot, bez vnímání intuice, bez zodpovědnosti sami za sebe a bez zodpovědnosti za své zdraví, jednání a chování. Není možné nový svět stavět na moci, na penězích a nekonečné spotřebě. Není možné být stále orientovaní ven, na vnější věci.

Ať se nám chce nebo ne, musíme dovnitř. Uklidit si sami v sobě. Každý jeden z nás. Uvědomit si to nekonečno v nás. Začít vnímat svoji intuici, své myšlenky, své emoce, své tělo a své zdraví. Začít vnímat skutečnou realitu, kterou každý z nás staví. Začít vnímat skutečné lidské hodnoty. Ty, které nás učili duchovní na začátku minulého cyklu, ale my jsme se nechali vlákat do pasti moci. Nynější systém se snaží tyto původní lidské hodnoty rozprášit a zničit… Pojďme je společně zase nalézt a zvědomit si je. Učím je své žáky na Reiki seminářích 2. stupně už léta.

Co je to za hodnoty? Vyjmenuji zde jen několik z nich, ale je jich daleko více, sami si další určitě doplníte:

Láska, laskavost, úcta, vděčnost, komunikace, přátelství, svoboda, odpovědnost, důvěra, bezúhonost, nebojácnost, radost, čestnost, sebedisciplína, sebeláska, trpělivost, rozum, spolupráce, respekt, pokora, hojnost, nezávislost, harmonie, moudrost,…..

Hodně lidí se začíná „probouzet“. Zastavují se a dívají se na své dosavadní způsoby života. Cítí, že je neudržitelné takto fungovat dál. Nejsou spokojení ani šťastní i když relativně vše mají. Uvědomují si, že hromadění dalších věcí k ničemu nevede a nikam dál je neposune. Hledají. Chodí na semináře, čtou knihy o seberozvoji, o duchovní cestě, začínají si všímat svého myšlení a vzorců chování a postupně zjišťují, že je tu i něco jiného. Mají ty nejlepší záměry. Uvědomují si, že něco musí udělat, ale neví co. Uvědomují si, že něco je hodně špatně. Ale co? Že se vše potřebuje uzdravit. Ale jak? Začínají si možná uvědomovat, že nemocní lidé nemohou uzdravit nemocný systém! To prostě nejde.

Nemocní lidé nemohou uzdravit nemocný systém!

Ale stále to není vše. Přes všechno toto snažení, učení a uvědomování, stále chybí něco do skládanky. Stále nejsou úplní. Něco uniká. Co?

Proč se nám stále nedaří změnit svůj život a realitu ve které žijeme?

Protože jsme zajetí ve svém starém způsobu myšlení. Vše řídí náš mozek a mysl. Tak nás to naučili už v dětství a my v tom jedeme stále. Vidím to na svých seminářích Reiki, kde se učíme pracovat s energií a intuicí. Lidé se mě ptají: „Co přesně mám cítit? Co přesně znamená to a ono? Já nevím, jestli ta energie teče nebo ne. Jak to mám zjistit?…“  A já jen říkám:  „Nechte to být, nechte to plynout, uvolněte se a jen buďte v tomto okamžiku s tou energií…“  Vidím, jak těžké je to pro některé pochopit a přepnout z mozku do srdce.

To, že pracujeme s Reiki energií nám pomalu otevírá vnímání intuice, otevírá naší 4-tou srdeční čakru a dostává nás na vyšší úroveň vědomí. A právě o tom to je. Být spojen se svým srdcem a vnímat to nekonečno, které v něm je. Které nám otevírá nové možnosti, nové chápání reality, nový způsob myšlení pro náš nový svět. A teprve odtud a po tomto uvědomění jsme schopni skutečně přejít do nového způsobu myšlení. Změnit sebe a tím se změní i svět okolo nás.

Musíme prostě postoupit na vyšší úroveň vědomí. Bez toho to nepůjde. Bez toho nevybudujeme novou a lepší budoucnost…

Ano chápu to. Žije se nám dobře ve starém světě a starém myšlení. Nechce se nám nic měnit. Je to jednoduché a známe to. Je to v jistém smyslu pohodlné, i když už někteří cítíme že to není ono. Není to v tom, že bychom byli špatní nebo líní.

Nyní však nastal čas, kdy budeme všichni stát před rozhodnutím a budeme si muset zvolit mezi tím, co je správné a tím co je snadné…

Ale věřte mi. Nejsme na to sami.

A jak učím své žáky, nejsme jen pouhá fyzická těla. Jsme světelné bytosti a máme v sobě vše od počátku do konce věků. Máme v sobě vše potřebné ke změně. Vesmír před nás staví jenom to, co jsme schopni zvládnout a dává nám na to nástroje. Teď nás postavil před změnu. A je na nás abychom se probudili, překonali svůj strach a udělali to.

Můžeme si sami pro sebe říci, že stojíme na pomyslné startovní čáře, přijímáme změnu svého myšlení a vykročíme.  To, co bylo, fungovalo v minulém cyklu, ale nyní už to nefunguje, není to už udržitelné!

Staré zkostnatělé systémy musejí odejít, protože už nejsou funkční v novém cyklu. Zmítají se ještě ve smrtelné křeči a kopou okolo sebe. Snaží si uchovat svoji moc za jakoukoli cenu. Bohužel, jak můžeme dnes vidět i za cenu nejvyšší. Za cenu lidského života. A neštítí se toho.

(S vypuštěním covidu jsme spustili lavinu, která bude mít v průběhu 5-10 let nedozírné následky. Zatím někteří vidí jen špičku laviny…)

Proto je právě dnes tak důležité vykročit do změny a vstoupit na vyšší úroveň vědomí. Do nekonečna srdce. Do bezpodmínečné Lásky. Je velmi důležité, aby se propojila věda a intuice. Je velmi důležité, aby se propojila východní a západní medicína. Je velmi důležité abychom si uvědomili konečně své propojení. To, že nejsme oddělení fyzickými těly, ale celá společnost a planeta a vesmír, jsou propojeny na úrovni energetických těl a polí. Je důležité, abychom konečně začali vnímat na úrovni srdce!

Tím, že jsme propojeni se vším, už se nejedná pouze o nás samotné ale o celou společnost. Důležité je, aby každý začal u sebe. A pokud dospějeme k tzv. „kritickému množství“ – tj. bude nás dostatečně hodně. Najednou se změna objeví plošně a prostoupí celou společností.

Jakmile tohle celé objevíme, otevřou se nám nové možnosti v novém světě i způsob, jak to udělat.

Pak půjde změnit školství. Už nebudeme do dětí tlačit staré vzorce myšlení a chování. Už jim nebudeme nutit zastaralé a dávno přežité teorie. Už jim nebudeme vnucovat to, že pocházíme z opic, když už dávno víme a je vědecky ověřené, že tato teorie nefunguje. Už jim nebudeme dělit přírodu na živou a neživou. Už jim nebudeme vtloukat do hlavy, že války a boj o moc jsou normální…

Budeme s nimi moci procvičovat intuici, telepatii. Budeme je moci učit lidské hodnoty, mimosmyslové vnímání, nové věci, které věda objevila a spoustu dalších věcí, které pak pro ně budou „normální“.

Už nebude fungovat zdravotní systém, tak jak ho známe. Už nám lékaři nebudou muset lhát, že něco je takto konečné a nic víc nejde. I když už jejich kolegové z lékařské vědy dávno vědí, že se lidské tělo dokáže samo uzdravit. Už nás nebudou muset postupně a pomalu otravovat chemií.

Východní a západní medicína bude propojená. Extrémně se sníží spotřeba chemických léků a začne se více pracovat energeticky. Pacient se bude muset změnit na „vědomého“ člověka, na kterém v první řadě závisí jeho uzdravení.

O politických systémech ani nemluvě. V tomto cyklu už nemají žádný smysl…

Budeme mít dostatek, protože už nebudeme potřebovat tolik. Protože matka Země nám poskytuje dostatek zdrojů, pokud ji přestaneme drancovat a ničit. A snížíme svoji neomalenou spotřebu.

Bude to pro nás všechny nový a jiný svět.

Pokud…. Vědomě vykročíme a tuto dobu transformace přežijeme a dříve se sami nezničíme…

A to je jeden z důvodů, proč se každou neděli setkáváme na dálku a propojujeme se vědomě v meditaci „Propojených srdcí“. To je také důvod, proč učím lidi pracovat s energií a intuicí na Reiki seminářích.

Lepší a nový svět se nedostaví, když nic nezměníme, nevykročíme a budeme nadále lpět na starém obrazu světa… A trápit se, proč není lépe…

Možná si nyní řeknete, že jsem snílek nebo blázen. Ani jedno ani druhé. Ale to ukáže až příštích pár let. Všichni budeme žít jiné životy. Ti, kteří vědomě pokročí na vyšší úroveň, těm se tento sen může změnit v realitu. Možná všem, pokud nás bude dost. A pokud nás nebude dost, pak ti , kteří budou chtít zůstat ve starých vyjetých kolejích, budou žít také jiný život. Ovšem trochu odlišný od tohoto „snu“ – jemně řečeno….

Pojďme se společně vydat na tuto novou cestu a konečně už vykročme.

Není za 5 minut 12!  Už je po 12-té!!!

Podívejme se na své chování a jednání. Na své emoce a myšlenky. Zaměřme se na svou stravu a na své zdraví. ( najdete v eBooku Cesta k uzdravení) Naučme se pracovat s energií a intuicí. (Přihlaste se na kvalitní Reiki seminář) Prozkoumejme, zda opravdu potřebujeme ke svému šťastnému životu vše, co kupujeme a spotřebováváme. Vstupme do svého srdce …

Vesmír před námi otevírá řadu možností kudy se vydat. Je jen na nás, jakou z nich si vybereme a jakou budoucnost otevřeme pro nové generace…

Vše je o Lásce a vnímání ze svého srdce!

Blanka Heltová
Specializuji se na znovunalezení zdraví, radosti a celkové rovnováhy u lidí, pomocí Reiki, Shiatsu a tradiční čínské medicíny. Můj příběh si přečtěte zde >> Blanka je také učitelem Reiki a pořádá semináře, kde učí lidi s Reiki pracovat. Termíny seminářů najdete zde >> Je autorkou eBooků Zdarma 5+ tipů, jak najít toho pravého učitele Reiki >> a Organove hodiny >> Autorkou jedinečného eBooku o Reiki Zázrak Reiki >> A autorkou eBooku Cesta k uzdravení Cesta k uzdravení >>
Komentáře
  1. Martina napsal:

    Blani, mame te radi. Mozna te snad dokonce milujeme! Jen tak dal.

Komentáře nejsou povoleny.