Strach versus Láska

V posledních dnech mě kontaktuje stále více lidiček a ptá se:

Blani mám o sebe strach a nevím jak se ho zbavit…

Blani mám strach o nás všechny, věřila jsem v konec epidemie ale je to stále horší. Můžeš mi nějak pomoci, jak se strachu zbavit?

Blani, já už opravdu nevím jak dál. Ten strach mě sžírá. Co s tím mám dělat?

….. a podobné další….

Je to bohužel vidět opět na celé společnosti. Dalo by se říci – „Strach postupně pohlcuje svět….“

I já to cítím velmi znatelně. Už to není strach jednoho nebo deseti nebo sto lidí. Strach se jako vibrace přesunul už do celého kvantového pole, kde žijeme a nyní pulzuje celá společnost na velmi nízké úrovni. Stojí nás pak veliké úsilí abychom tento strach ustáli a nenechali se jím „stáhnout“.

Emoce strachu, jakožto i další emoce, jsou s námi odjakživa.

Chvilkový strach, který trvá pár sekund, pár minut nebo hodin je většinou v pořádku. Protože probere naše tělo a mysl a v celku nás upozorňuje na bezpečí a nebezpečí. Tělo je na krátkou dobu napnuté, chemie těla se změní, naše smysly a vnímání se zostří a my jsme připraveni chránit se, bojovat nebo utíkat. Je to jako když vás honí tygr… Všechna dostupná energie v našem těle se na tuto krátkou dobu přesune tam, kde je potřeba aby nás zachránila.  Tělo je v extrémní nerovnováze. Vypínají se všechny nepotřebné akce – jako je například trávení, očista, imunita, růst,…  Když po určité krátké době strach pomine, tělo se zase rychle vrátí do rovnováhy a může dál radostně fungovat. Růst, trávit, čistit se a imunita je plně aktivní.

Co se však stane, když strach je dlouhodobý? Netrvá minutu ani hodinu. Trvá týdny, měsíce i roky. Naše tělo je stále v extrémní nerovnováze. Stále jsme připraveni k boji nebo útěku. I když sedíme na zadku doma nebo v kanceláři před compem. Tělo i mysl je stále v napětí. Napětí spotřebovává všechnu dostupnou energii. To zákonitě přináší únavu jak těla, tak i mysli. Chce se nám více spát, jsme popudliví až agresivní, někteří padají do depresí a smutku… Naše smysly už dávno nejsou zaostřené a připravené na daný okamžik. Naše smysly a myšlení jsou postupně otupovány, jsou unavené a postupně zamlžené. Už nevidíme věci jasně a bereme to, co je nám předkládáno. Naše imunita, očista, trávení,… vše je odstaveno, přesunuto na x-tou kolej.

Emoce strachu se už od dávné minulosti používají k manipulaci s člověkem nebo skupinou lidí. Sami vidíte, že pokud je mysl člověka otupena a zamlžena, pokud je jeho tělo dostatečně unavené a nemocné, jde s ním relativně dobře zacházet tak, aby dělal to, co ten, kdo využívá strachu, chce a požaduje.

Můžete namítnout – ano, ale to jde jen s určitou skupinou lidí. A její počet je omezený.

Jak se tedy strach může dostat ke všem?

Podívejme se na to, co je strach z energetického hlediska.

Jen upozornění – řeknu to jen ve zkratce, abych vás neobtěžovala fyzikou a vědou do podrobností.

Strach je emoce. Jednou z mnoha. Každá emoce má určitou vibraci / vlnění. Když nahlédneme do fyziky, zjistíme, že každá emoce má určitou vlnovou délku a ta určuje i její barvu. Protože barva je vlastně také jen vlnění s určitou vibrací o určité vlnové délce. U strachu se dostáváme k tmavým barvám a podle růstu síly strachu jsou tyto barvy temnější.

Ale to nám ještě nic neříká o nevědomém přenosu strachu a o zaplavení celého pole strachem.

K tomu musíme ještě vzít v úvahu, že nejsme pouhé hmotné tělo. Někteří už to začínají chápat. Dokonce i věda to začíná odhalovat. Já to učím zkráceně na seminářích Reiki a do hloubky to probíráme na Letních pobytech s Reiki. Tady bohužel není prostor na kompletní rozebrání a budeme to muset vzít v této chvíli jako fakt.

Naše „hmotné“ tělo se skládá z orgánů a orgánových soustav. Ty se skládají z jednotlivých buněk. Buňky pak z molekul. Molekuly z atomů a atomy z jednotlivých částic, které se pohybují okolo jádra. A vše ostatní je volný prostor.

Pak okolo hmotného těla máme každý svá energetická těla. Část těchto energetických těl je možné s dnešní technologií už i vyfotit. Říkáme tomu Kirlianova fotografie aury. Vidíme na ni energii v barvách. A co jsou dané barvy? Viz. Výše. Jedná se o různé vibrace, které odpovídají různým emocím.

Ještě zjednodušeně: Určitě už každý z vás zažil to, když jste se potkali s cizím člověkem a on přišel příliš blízko. Vy jste měli nepříjemný pocit a možná jste i udělali krok vzad. Stalo se vám to? Připadalo vám to v tu chvíli, jako by se naboural do vašeho těla. Ale on se vás ani nedotkl! Jak je to možné? Ten člověk měl jinou emoci, jiné naladění nežli vy a naboural se do vašich emocí ve vašem energetickém poli. Zjednodušeně řečeno naboural se do vaši aury, do vašich energetických těl. A vy jste to podvědomě cítili.

A tato energetická těla, která máme okolo sebe jsou poměrně veliká. To znamená že my jako lidé jsme promísení právě těmito těly. Tato těla nejde oddělit. Nemůžeme je oříznout a říci tady jsou tvé 2m a tady už jsou mé 2m! To prostě nejde!

Nyní už si to určitě domyslíte a chápete. Ale raději to ještě dovysvětlím.

Pokud se v našich energetických tělech volně pohybují / vlní emoce, pak je od sebe nemůžeme oddělit.

Uvedu ještě jeden příklad. Určitě se vám už někdy stalo, že jste měli velmi špatnou náladu a nikam se vám nechtělo. Ale někdo vás přemluvil ať jdete. A přišli jste do skupiny velmi pozitivně a radostně naladěných lidí. Chvíli jste tam možná stáli, pak postupně pookřáli až vaše špatná nálada zmizela a vy jste se sladili s radostnou atmosférou.

Nebo naopak se vám možná stalo, že jste měli skvělou náladu a vstoupili jste do místnosti (metra, kanceláře, soudní síně, prostě prostoru,…) kde byli lidé naštvaní, vzteklí, zlí, agresivní…. Co jste začali cítit? Pokud jste nebyli opravdu silná osobnost, pak jste pravděpodobně začali cítit negativní emoce. Naštvání, špatnou náladu, skleslost,… A když jste odtamtud odešli, řekli jste si, to mě úplně vyčerpalo / vyšťavilo… Zažili jste už někdy něco podobného?

Pokud ano, zakusili jste na vlastní kůži jak se energetické pole přelévá, zabarvuje na nejsilnější a nejčastější emoci a ovlivňuje nás. Ovlivňuje naši mysl i naše těla.

A teď si jen představte to, že to nejsou jen naštvaní lidé v jedné kanceláři. Že to není jen strach jednoho nebo 10-ti lidí. Ale strach znásobený statisíci / milióny lidí na planetě… A vyplňuje celé pole mezi námi i nás. A musíte být opravdu velmi silní abyste v této době, tyto vlny strachu ustáli.

Bohužel v dnešní době je tento strach naprosto záměrně šířen všemi směry. Jednak proto aby se dalo snadněji manipulovat s obrovskou masou lidí. Naprosto záměrně se rozděluje celá společnost na 2 vyhraněné tábory. Naprosto záměrně dochází ke vzniku dalších emocí a hodnot, jako je zlost, vztek, agresivita, nenávist, sobeckost, lež a další, které podporují vibraci strachu. A naprosto záměrně je zašlapáván zdravý lidský rozum, radost, naděje, soucit, odpovědnost, úcta, respekt, vděčnost, přátelství, vztahy, svoboda, trpělivost, laskavost, vitalita, moudrost, Láska a Světlo. Vzpomíná se vůbec ještě někdo v tomhle bláznivém světě na tyto hodnoty?

A co teď s tím? Když je to vlastně všude…

Víte já si vždycky říkám: „I jeden plamínek Světla je důležitý! Zažene tmu…“

Nebudu vám tu říkat co je správné a co špatné. Správné ani špatné neexistuje. Je tu pouze úhel pohledu na danou skutečnost / realitu. Nebudu hodnotit danou situaci – to mi nepřísluší. Nebudu vám říkat jaký „tábor“ je lepší a proč. To bych jen přihazovala další tmu.

Nastíním vám jen můj názor a to co v daném období dělat, abyste se zbytečně netopili ve strachu, ale abyste pořádně zase zažhnuli Světlo v sobě. Abyste znovu mohli zažívat radost,….. To o čem nikdo nemluví a  měli by o tom naopak mluvit všichni 😊

Takže jdeme na to!

Co dělat abychom přežili tuto covidí dobu a dostali se dál?

1/ V první řadě přijmout fakt, že nějaký vir tu je. Sami jsme si ho vyrobili, vypustili a bude tu s námi stále. Je výsledkem sobeckosti, touhy po moci a ne úplně zdravého rozumu. To je tak když si my jako lidé myslíme, že víme vše a zasahujeme do věcí, o kterých nemáme ani ponětí a netušíme ani ve snu, co spustí!

2/ Přijměte zodpovědnost za své zdraví. Nedělejte, že se vás vaše zdraví netýká, že když vám něco bude, jsou tu přece lékaři. Tak co bych se staral /a… Přijměte prosím to, že každý jeden z nás je zodpovědný za to, jak se o sebe staráme abychom nemuseli být nemocní a zbytečně trpět. Vím, možná si řeknete – ou jé, to je pěkně nepopulární názor. Dejme tomu. Ale pokud ho nepochopíme, neposuneme se jako lidstvo dál.

3/ Zkuste vypnout všechna média a nesledovat je – telku, zprávy na internetu, kontinuální brouzdání na sociálních sítích. Prostě to na pár dní, týdnů, měsíců… vypusťte ze svého života. Uvidíte, jak se vám uleví. Tedy pokud už na tom nejste závislí…

Máme tu adventní čas. Blíží se vánoce. Říká se o nich, že to jsou svátky klidu a pohody. Neříká se, že jsou to svátky totálního stresu, vyčerpání a šíleného lítání po všech obchodech co existují! Užijme si je prostě tento rok jinak. Stromeček nemusí být zasypán zbytečnostmi v krabicích, tak že ani není vidět. Buďme se svými rodinami a přáteli v úzkém kruhu a užijme si Lásky a Světla. Užijme si „kontaktní“ a srdečné komunikace, která se díky mobilům a sítím pomalu vytrácí…

4/ Používejte zdravý selský rozum, pokud ještě můžete a nemáte ho už kompletně zamlžený. (A tím vůbec neříkám, že jste špatní!) Co tím myslím?

 • Nenechávejte do sebe vstoupit všechny informace, které kde najdete nebo slyšíte. Ať už jsou z jednoho nebo druhého tábora. Pokud s nějakou informací budete rezonovat, pokuste se o ní najít co nejvíce důkazů. A pozor – „Jedna paní povídala…“ není důkaz! To, co se dá vyzkoušet vyzkoušejte. A na závěr se ještě zeptejte svého srdce, zda je to OK.
 • Tam kde je hodně lidí, tak prostě noste roušku nebo respirátor – oba tábory! ( mám na mysli očkované i neočkované) Vím, že to není super pro naše zdraví (rouška zachytává vše čeho se plíce chtějí zbavit a posílá to s nádechem zpět…), ale aspoň částečně něco odchytí z vnějšku – ty nano… A jakmile vypadnete z prostoru s více lidma, nebo jste venku v přírodě = dýchejte volně občas někde najdete i čistý vzduch… Tj. noste je jen po nezbytně nutnou dobu. Je to sice zlo ale zdá se mi menší než pak zápasit s covidem…
 • Nebo se můžete rozhodnout, že tam kde je spousty lidí, vy být prostě nemusíte… Zeptejte se sami sebe – stojí mi to za to?
 • Já osobně maximálně omezuji pobyt v klimatizovaných uzavřených prostorách.

5/ Upravte svoji stravu. Podívejte se na to, co jíte. Kam jste se s tímto jídlem dostali? Jste zdraví? Cítíte se dobře a máte spoustu energie – pak jezte dál to co jíte. Jste unavení a nemocní? Trápí vás spousta věcí – pak se opravdu mrkněte na své jídlo.  To, jak změnit jídlo abyste zase byli plní energie píši v eBooku Zbavte se únavy.

Navíc podle TČM vstupujeme do období elementu Vody a podle našich zeměpisných šířek, do období Zimy. Určitě zateplete sebe jak oblečením tak i stravou. Omezte studené saláty. A jezte spíše teplá a hutnější jídla. Vynikající pro toto období jsou dlouhé vývary, fazole, kondží, tepelně upravená zelenina,… Zařaďte vitamíny, minerály, chlorellu,… Vše najdete v eBooku Zbavte se únavy. V této době jsou nejvíce náchylné na zimu a chlad ledviny a močový měchýř. Proto je hýčkejte.

6/ Ten kdo umíte pracovat s energií nebo pracujete s Reiki, určitě v tomto období doporučuji, nekašlejte na sebe a udělejte si alespoň 1 celkové sebeošetření každý den.  Osobně si dělám celkové ošetření  každé ráno a večer pak jen základní sedmičku.

Kdo nevíte nic o energiích ani o Reiki, podívejte se do eBooku Zázrak Reiki nebo se přihlaste rovnou na seminář Reiki 1 a naučte se s energií pracovat. (Zde pozor jen při výběru učitele a semináře. Rychlovky na 1 odpoledne, nebo přes skype, atd… opravdu nefungují…)

7/ Pokud možno snižte své stresové zatížení. Opravdu musíte dělat vše co děláte? Je to životně důležité? Jste s tím spokojení? Máte rádi svoji práci? Nebo pracujete jen proto abyste vydělali peníze? Opravdu musíte nutně obejít všechny dostupné obchody?…

8/ Když vyjde sluníčko a budete mít i jen chvilenku času, vyražte ven a sluňte se! V těchto šedých a studených dnech je slunce opravdu potřeba. Naopak když budou mlhy, že by se daly krájet, tak si procházku venku opravdu rozmyslete….

9/ Pobývejte co nejvíce v přírodě – využijte parky pokud nemůžete z města. A pokud můžete, tak prostě dělejte časté procházky venku. Mráz vůbec nevadí – jen se dobře oblečte. Dívejte se okolo sebe a užívejte si krásu, kterou nám příroda nabízí. A k pobytu v přírodě platí i zdravě se otužujte, saunujte,…

10/ Více spěte! Zimní období by mělo být klidné a celkově pomalejší. Měli bychom se více zanořit, zapřemýšlet co vlastně od života chceme? Co je naším skutečným cílem a úkolem tady v té realitě? … Místo telky do půlnoci, můžete tento čas věnovat zdravému spánku. Můžeme se více a hlouběji ponořit do relaxací a meditací – kdo chce.

Věnujme se alespoň chvíli každý den sami sobě.

A co dělat, když už jsme nachlazení, máme chřipku nebo ten bláznivý covid?

 • Nešilte, nestrachujte se zbytečně – prostě to tak je. Přijměte to a rozhodněte se co s tím budete dělat. V naprostém klidu. Pozitivní test prosím vás neznamená automaticky „rozsudek smrti“!!! Záleží jen na vás a na tom jak jste se o sebe doposud starali.
 • Rozhodněte se upřímně a silně pro uzdravení. Musí to jít ze srdce a musíte to myslet vážně. Naše myšlenky mají totiž velikou sílu a rozhodují o tom co bude. Více o působení myšlenek v oblasti uzdravování najdete v eBooku: Cesta k uzdravení.
 • Zvyšte příjem dlouhých a horkých vývarů. Jezte méně ale hodně pijte. Z čajů je vhodný zázvor, květ černého bezu, květ lípy … + minerální vody.
 • Obstarejte si dostupné prostředky na likvidaci virů. Každý je jiný a každý používá něco jiného. Já používám ráda Dračí krev.
 • Dále tu jsou vitamíny – nejdůležitější z nich: Vitamín C, D3+K2, B6 a B12 a minerály Zinek a Hořčík.
 • Určitě vypněte zprávy, sítě,… – ty vás teď vůbec nezajímají!
 • Věnujte se více svému tělu a buďte v klidu a teple a hodně spěte. Ve spánku tělo může regenerovat a uzdravovat.
 • Pokud umíte pracovat s energií – dávejte si hned ze začátku Reiki zejména na hlavu, oči, dutiny, krk, průdušky a ledviny. Klidně i několikrát denně. Pokud máte i Reiki 2 – určitě využijte posílání na své plíce a dejte si afirmaci ohledně zdraví do svého psychického ošetření. Pokud je vás doma více, kdo pracuje s energií – dopřejte si, aby vám i někdo Reiki ošetření poskytl. Buď kontaktně nebo na dálku. Obrovsky to pomůže v léčení.
 • Pokud neumíte pracovat s energií, požádejte někoho aby vám energii alespoň pár dní po sobě posílal. Velmi vám to může pomoci. Já posílám v této době spoustě lidem do nemocnic na JIP. (nestačí 1x posílání…)
 • Pokud umíte z Chi-Kungu stát ve stromu – stůjte alespoň delší chvíli denně. Nesledujte čas. Jen vnímejte, jak do vás vstupuje léčivá energie a vy se uzdravujete. Také to výborně funguje.
 • Dále můžete vstoupit denně do léčivé meditace Světla a Lásky a na závěr zabalit celé své plíce a dýchací soustavu do Světla a Lásky. Také to hodně pomáhá. Nicméně tomu musíte věřit a být na to naladěni. Vedenou meditaci Světla a Lásky najdete zdarma zde:  https://blankaheltova.cz/me-sluzby-pro-vas/meditace/meditace-svetla-lasky/   Pokud tomu nevěříte, nebo to berete jako poslední „blbost“ pak to ani nemusíte dělat. Je to pro vás s takovým přístupem zbytečná ztráta času.
 • Buďte v kontaktu s pozitivními lidmi. Poslouchejte pozitivní věci – hudbu, přednášky, komedie,… Soustřeďte se na hezké, radostné a pozitivní věci. A nedovolte negativním lidem aby z vás udělali jednoho z nich.

Dá se tedy dělat spoustu věcí, které vám pomohou uzdravit se. Nemusíte jen ležet a čekat až se stav zhorší a pak volat lékaře….

A pak tu je ještě jedna nepříjemná věc. Lidé, kteří prodělali covid nebo někteří po očkování jsou neskutečně unavení. Co s tím?

 • Dopřejte si delší klid a odpočinek. Nemusíte hned jak spadne teplota do práce…
 • Určitě pročistěte tělo – dostalo pěkný záhul. Hlavně játra – naše „čistírna“ a plíce.
 • Upravte stravu, pokud jste už tak neudělali.
 • Hýbejte se, ale nenaskakujte hned do plného tréninku. Začněte procházkami.
 • Pokud máte možnost sami sobě dávat energii – dělejte to. Pokud máte možnost dopřát si, že vám někdo bude dávat energii kontaktně nebo posílat na dálku dopřejte si to. Zde alespoň 4 celková ošetření.
 • Přijďte na masáž Shiatsu, kde můžeme záměrně očistit a doplnit přímo dráhu plic a ledvin.
 • Buďte v kontaktu s pozitivními lidmi.
 • Komplexně a do detailu vše ohledně stravy a očisty organismu abyste se zbavili únavy, najdete v eBooku Zbavte se únavy.
 • Ta nemoc vás na chvíli zastavila a dala vám určitě možnost zapřemýšlet nad tím, kdo jste, co tu děláte, jaký tu máte úkol, co je pro vás v životě důležité a co není, co máte rádi a co ne,…. Zkuste si to napsat a občas se do toho pak podívat….

Vidíte tedy, že vždycky je spousta věcí, co můžete pro sebe a své zdraví udělat. Jen o tom vědět a chtít pro sebe něco udělat.

Bylo by super, kdyby tohle říkali třeba v telce, namísto kontinuálního opakování šílených zpráv a vyrábění pole strachu…

A ještě jedna poslední ale možná i jedna z nejdůležitějších věcí:

Rozhodnutí a přijetí odpovědnosti

Někteří mě prosíte: „Blani poraď mi jestli se mám nebo nemám dát očkovat… V práci mě tlačí a já nevím…. Já se bojím…“

Možná to jestli se dát nebo nedat očkovat není úplně tak podstatné. Ale to nejtěžší cítím u lidí právě to rozhodnutí. To rozhodnutí za vás nikdo neudělá. Ani já. To musíte udělat sami.

Svoboda neznamená dělat si co chci a kdy chci. Svoboda znamená, že každý máme svobodnou volbu a je na nás jak s ní budeme zacházet.

Stejně tak jako nejsou věci ani lidé rozdělení na dobré a špatné. Očkování není dobré nebo špatné. Stejně tak jako neočkování není dobré ani špatné. Úplně stejně ani naše cesta životem není dobrá ani špatná. Je tu jenom náš úhel pohledu na danou věc. Každý člověk je jiný a jedinečný. A každý člověk má trošku jiný úhel pohledu. A toto prosím respektujme.

Nebudu zde určitě rozebírat co je ve vakcínách, jak fungují, jaké mají plusy nebo mínusy. Nebudu zde rozebírat ani jaké má plusy a mínusy neočkování. To si můžete přečíst a najít všude možně. Názorů a pohledů je tisíce.

Někteří z vás však stojíte před rozhodnutím a… nevíte….

Vaše srdce ale ví. To jediné poslouchejte a řiďte se jím.

Kdo je spíše analytický člověk, najděte si o tématu všechna dostupná fakta. Vezměte si papír a sepiště do jednoho sloupce plusy vašeho budoucího rozhodnutí a do druhého jeho mínusy. Ale pak se stejně jaště zeptejte svého srdce.

Jak se zeptat svého srdce?

Je to jednoduché a kratičké. Nebude vás to stát déle nežli 5 minutek. Ti co s námi jezdí na Letní pobyty už asi vědí kam mířím. Učíme se tu kratičkou relaxaci / meditaci a propojení s Vesmírem/Zdrojem/Bohem/Se svým Vyšším Já/Prostorem všech možností…. Kde jsou odpovědi na všechny naše otázky.

Na chvilenku se posaďte, zklidněte a zavřete oči. Jednu ruku ( jedno kterou) si položte na své srdce. Vnímejte v tichosti tlukot svého srdce. Pak trochu prohlubte dech. Hluboký nádech a hluboký výdech. Vzpomeňte si na největší štěstí nebo radost ve vašem životě. (Narození vašeho dítěte, složení státnice nebo maturity, potkání své lásky,…) Prožijte ho a poděkujte za něj. Nebo si uvědomte za co jste vděční a poděkujte za to ( třeba já jsem nesmírně vděčná za toto mé tělo a že tu mohu být v této realitě a učit se, jsem vděčná Matce Zemi za jídlo, vodu, vzduch, Jsem vděčná za svoji práci,….). Prostě na to chvilenku myslete a prožívejte naplno i v duchu tu radost, štěstí, vděčnost. A když přestanete děkovat, jen buďte v této nádherné chvilce radosti a vděčnosti. A právě v této chvilce si v duchu položte otázku na kterou hledáte odpověď. (třeba: Mám se dát očkovat?…) A v klidu čekejte. To první co vás napadne je to správné pro vás, to co máte vy udělat. To běžte a udělejte. To je vaše cesta. To co vás začne napadat hned poté a rozebírat a namítat,… to je už jen váš mozek, ten vám do toho jen kecá a nabízí vám pouze to co zná. Nic nového.

Nyní už znáte své rozhodnutí. Už víte kudy se dát. Jaká je ta vaše cesta. A stejně je na vás abyste se finálně rozhodli udělat ten první krok a jít. A pokud se už rozhodnete, pak se neotáčejte zpět, nevracejte se zpět ale jděte. Ať je vaše rozhodnutí jakékoli, je vaše a pro vás je to vaše cesta. Přijměte za ní a za vše co z ní plyne plnou odpovědnost i za všechny její důsledky. Tuto cestu jsem si vybral/a.

A uvědomte si prosím, že stejně tak jako vy to mají i jiní. Měli nějaký důvod či důvody, i když vy je třeba nevidíte, proč si vybrali danou cestu. Prosím respektujte tyto lidi i jejich cesty. Nenapadejte je, neurážejte je, nezesměšňujte je, nebuďte k nim zlí ani agresivní, pokud si vybrali jinou cestu nežli po které jste se rozhodli kráčet vy.

Jsme všichni nádherné Světelné bytosti a přišli jsme sem do této reality, abychom si něco vyzkoušeli, něco zažili, něčím prošli. A to vše proto, abychom se dostali ve svém lidském těle na vyšší úroveň bytí. A občas neznáme sami svoji cestu, nebo úkol, který tu máme. Jak pak můžeme znát a soudit nebo odsuzovat cestu někoho druhého… To nám nepřísluší…

Kromě jiného bychom se jako lidstvo měli posunout na vyšší úroveň. Začít zpět vnímat hodnoty, které jsem zmínila už na začátku. A nemoc je jednou možností, jak člověka na jeho cestě nasměrovat… Využijte toho když už to přijde…

Přeji vám všem poklidný adventní čas a hlavně zdravíčko pro vás a celé vaše rodiny!

S Láskou Blanka

Blanka Heltová
Specializuji se na znovunalezení zdraví, radosti a celkové rovnováhy u lidí, pomocí Reiki, Shiatsu a tradiční čínské medicíny. Můj příběh si přečtěte zde >> Blanka je také učitelem Reiki a pořádá semináře, kde učí lidi s Reiki pracovat. Termíny seminářů najdete zde >> Je autorkou eBooků Zdarma 5+ tipů, jak najít toho pravého učitele Reiki >> a Organove hodiny >> Autorkou jedinečného eBooku o Reiki Zázrak Reiki >> A autorkou eBooku Cesta k uzdravení Cesta k uzdravení >>
Komentáře
 1. Magdalena napsal:

  Ahoj Blani , čteš moje myšlenky ????Usmívající se….včera jsem přemýšlela , že tě poprosím o pohled a nápad na řešení na tuto smutnou dobu Jsem ráda , že stačí jen pomyslet Usmívající se, jsi úžasná ,

  Vidím kolem sebe spoustu smutného jednání a chování ,vše co jsi popsala a snažím se toto nějak pochopit a chápat , ale včera jsem již řekla dost !!! Odpojila jsem se od FB / další jsem již utla dříve /, kde kolují většinou nic neříkající články , které jen vnáší další zmatek do mé mysli a vlastně mě jen obírají o vzácný čas . Dnešním krásně napsaný článek od tebe mi přišla odpověď na spoustu mých otázek , za které ti děkuj, Vlastně i ukázal spoustu toho, co již dávno dělám ….jsi zlatíčko a já jsem velmi ráda , že jsem tě v mém životě potkala. S úctou a láskou moc moc děkuji Magdalena

 2. Ala napsal:

  Děkuju děkuju děkuju za krásná slova. Mluvíte mi z duše.

  Všechno, o čem píšete dělám. Jen občas se člověk opravdu potká s pesimistou. Ale i proti tomu se dá obrnit.

  Mám super dvě kamarádky, které mně nabíjí a já nabíjím.

  Tak hodně zdaru ve všem, co děláme. Neděláme to pro vládu nebo politiky, ale pro sebe.

  Ala

 3. Vendy Havlova napsal:

  Krasně napsané, absolutně se vším souhlasím! Nechť se připojí více pozitivních duší, moooc záleží na tom co každý z nás přinese do podvědomí celkového kolektivu…Světlo a Láska je mocnejší! Jednou jsem někde četla…“Strach zaklepal na dveře, Láska mu otevřela…a nikdo tam nebyl…“S láskou a úctou, V.

Komentáře nejsou povoleny.