21.12.2020

21.12.2020 je extrémně důležitým dnem pro nás jako pro jednotlivce i pro celé naše lidstvo.

Nejen, že je to den Zimního Slunovratu, kdy je nejdelší noc a nejkratší den.

Je to doba nejtemnější z celého roku. Ale zároveň je to okamžik obratu, kdy k nám znovu začíná proudit nové Světlo.

Je to den, který má obrovský význam pro náš posun na naší cestě.

Záleží jen na tom, zda jsme připraveni…. Na jaké úrovni žijeme (a nikoho zde prosím nezajímá stav konta ani materiální úroveň!)? Kde se nacházíme v našem duchovním vývoji? Jak jsme na tom s naším vědomým životem?

 

Tento den má obrovskou sílu, protože se načítají energie a vibrace z dávné minulosti s tím, co přichází nyní.

Do našeho planetárního systému vstupují velmi silné energie a vysoké vibrace, které v naší planetární struktuře aktivují další vyšší úroveň bytí. Z naší planety, z naší Matky Země se pak tyto energie dostávají skrze naše energetická těla, hlavní energetický kanál a čakry, i k nám do našich těl. A mohou v nás aktivovat vyšší úroveň bytí. Pokud jsme připraveni ….

Toto proudění začalo zesilovat již od 21.11.2020 a nyní 21.12.2020 je již extrémně silné. Citliví lidé a lidé denně intenzivně pracující s energií ho zaznamenávají celou dobu.

V tento den – 21.12.2020 – od rána až do dalšího dne velmi záleží na tom, kde budete a v jakém rozpoložení budete. (Mohu jen doporučit přírodu a být sami se sebou, ve svém nejhlubším klidu a středu a vnímat.)

 

Tato aktivace rezonuje s celým lidstvem.

Můžeme se rozhodnout konečně odhodit vše nepotřebné, vše, co nás táhne zpět do temnoty, vše přežité a už nefunkční (jedná se jak o věci jednotlivce, tak i o nefunkční systémy…) a vědomě se vydat na cestu růstu, Světla a Lásky.

Nyní nastal okamžik, kdy se rozhodne, zda si lidstvo uvědomí, že je lepší žít v symbióze, v rovnováze, ve spolupráci, ve vzájemné podpoře, … nežli v konkurenčním materialistickém boji.

Ve světě se odehrává skrytá myšlenková bitva. V poslední době můžeme říct bitva na život a na smrt. Většina lidstva přemýšlí právě teď o světě jako o nepřátelském prostředí, kde si musíme své místo vybojovat. Říká se to dětem už od malička – „Musíš si vybojovat své místo ve světě…“ Myšlenka boje je nám vštěpována už od Darwinova modelu evoluce – „vyhraje a přežije jen ten nejsilnější…“ A podle toho se bohužel velká většina lidstva chová.

Zkusme se ale zamyslet – Vyhrál už někdy někdo nějakou válku? NE! Válku nemůžete vyhrát! Obě strany z ní vyjdou vždy poražené! Nebo vám snad všechna ta zdevastovaná a zničená území a mrtví na obou stranách připadají jako výhra?

Učím všechny své žáky, jak silné jsou naše myšlenky! Budují naši realitu. Mohou dávat život, vracet zdraví ale mohou i zabíjet…! Uvědomme si to už konečně naplno!

 

Jenom Láska a Světlo může zvítězit!

Ten, kdo pracuje již nyní intenzivně s energiemi na úrovních 4D a 5D, může při zklidnění cítit velmi silný příliv energií a změnu ve svém vědomí. Je to úžasný čas na položení si otázek: Kdo jsem? Proč tu jsem? Jaké je mé poslání a úkol v tomto životě? Kam jdu? Kam směřuji? Čím mám pomoci dalším bytostem?… Je to úžasný čas na hluboké uzdravující meditace a splynutí se svou bytostí, s bytostí Země a s Vesmírem.

Ale zároveň tyto energie působí i na ty, kteří přežívají na nízkých úrovních a bude je to „kopat“ výše. Což pro tyto bytosti může být značně nepříjemné, protože je to bude nutit vyskočit ze svých zajetých kolejí. (V současném světě to odpovídá termínu – vykročení ze své komfortní zóny.) A to, že to pro ně je nepříjemné, protože nechtějí, budou se bránit vším co mají. V realitě se to pak projeví vysokou agresivitou, zlostí, vztekem a na druhé straně strachem, úzkostmi, hlubokými depresemi. Podle typu člověka.

Jedná se o velké planetární energie, které si nevybírají pouze určité lidi. Působí na všechny živé bytosti na planetě. Jen někdo je vnímá, pracuje s nimi a posouvá se a někdo se jim všemi prostředky brání a bojuje proti nim…

Zamyslete se prosím každý z nás, zda chceme žít v symbióze, v rovnováze a harmonii s naší matkou Zemí a celým jejím životodárným ekosystémem, který nám s Láskou poskytuje. Zda ji chceme vnímat a naslouchat a stejně tak, zda chceme vnímat a naslouchat své vlastní bytosti a svému tělu. Nebo zda chceme dál naši matku Zemi nevšímavě a bezohledně devastovat, ničit, chovat se jak „páni tvorstva“ – kým skutečně nejsme (tak šíleně jako lidé se nechovají ani zvířata…), žít si svůj materialistický tupý život a přistupovat ke každé živé bytosti, včetně té své, jako ke svému úhlavnímu nepříteli…. Rozmysleme si co doopravdy chceme… Neodkládejme to na někdy… Teď právě je ten nejdůležitější a rozhodný okamžik… Vrátit už nepůjde!

Kdo bude chtít může s námi společně vstoupit do tohoto dne už nedělní meditací Propojených srdcí, která jako obvykle proběhne 20.12. ve 21:00hod. Na den 21.12. se tak krásně naladí. Budu se na vás těšit.

Myslím na nás všechny a naši modrou planetu, protože teď záleží na rozhodnutí každého jedince k tomu, kam se příští rok lidstvo vydá….

s Láskou Blanka

Blanka Heltová
Specializuji se na znovunalezení zdraví, radosti a celkové rovnováhy u lidí, pomocí Reiki, Shiatsu a tradiční čínské medicíny. Můj příběh si přečtěte zde >> Blanka je také učitelem Reiki a pořádá semináře, kde učí lidi s Reiki pracovat. Termíny seminářů najdete zde >> Je autorkou eBooků Zdarma 5+ tipů, jak najít toho pravého učitele Reiki >> a Organove hodiny >> Autorkou jedinečného eBooku o Reiki Zázrak Reiki >> A autorkou eBooku Cesta k uzdravení Cesta k uzdravení >>
Komentáře